Afgekeurde producten: wat doen we ermee? 

Een voedingsbedrijf merkt dat hun producten via Facebook worden verkocht waarvan de meeste zonder etiket en met de melding “productiefout”. Het zou gaan om een beperkte hoeveelheid die tijdens productie werd afgekeurd… Wat nu? Het overkwam één van onze leden...

Het bedrijf start een onderzoek. Afgaand op de vermelde houdbaarheidsdatum werd het betrokken lot getraceerd. Deze producten werden afgekeurd wegens mogelijke contaminatie en gingen vernietigd worden. Een externe firma was de betrokken producten destijds komen ophalen voor vernietiging.

Gezien het potentiële gevaar voor de voedselveiligheid heeft het bedrijf onmiddellijk contact opgenomen met de autoriteiten. Zij hebben de aanbieder op Facebook – de dag zelf nog – kunnen opsporen en aanhouden. Gezien een aantal producten reeds verkocht waren, werd het publiek gewaarschuwd.

3 tips!

Weet wat er gebeurt met uw afgekeurde producten 

Als bedrijf doe je beroep op heel wat externe partners. Ken uw partners en weet hoe zij tewerk gaan. Contacteer en controleer deze ook regelmatig. Een korte communicatielijn zorgt nu eenmaal voor een betere samenwerking.​

Weet wat er leeft in en rond uw producten

Overal oren en ogen hebben is een uitdaging. Enerzijds kun je een blinde vlek vermijden dankzij een monitoring van de media. Anderzijds kunnen ook uw medewerkers veel zaken oppikken. Ze moeten hiervoor wel weten naar wie en hoe ze snel belangrijke informatie kunnen escaleren.​

Schakel de autoriteiten in als voedselveiligheid in het gedrang komt

Autoriteiten hebben middelen die bedrijven niet hebben en kunnen snel actie ondernemen. Evalueer met het crisisteam de noodzaak om de autoriteiten in te schakelen.

Food Security helpt haar leden door:

  • Advies te geven over een mogelijks plan van aanpak bij incidenten of crisissen.
  • Trainingen te geven rond crisismanagement awareness.
  • Hen alert te maken voor allerhande fenomenen en gebeurtenissen door ervaringen en leerpunten te delen.

Klaar om je beter te wapenen tegen een crisis?

Wij bieden je 24/7 een externe en objectieve kijk op de feiten, evalueren de specifieke situatie en geven advies op maat.

Word nu lid van Food Security