Management

Het netwerk van Food Security

Het netwerk van Food security heeft ons meermaals in het verleden bijgestaan bij het opstellen van onafhankelijke en wetenschappelijk onderbouwde risicoanalyses m.b.t. de voedselveiligheid.

Het lidmaatschap

Als snelgroeiende en jonge organisatie is ons lidmaatschap van Food Security een heel bewuste keuze. Ondanks de dagdagelijkse inspanningen van al onze medewerkers is de vraag niet ‘of’ we ooit geconfronteerd zullen worden met incidenten en crisissen, maar eerder ‘wanneer’.
June 2022
Management

Does your customer abroad have instructions in case things go south?

All of a sudden, the FASFC is at your door… and you are completely taken aback. What if your customer abroad did not inform you about a problem with your product? Does your cu...

Een echte crisis afhandelen

Wij hebben proactief gehandeld en alle beschikbare informatie verzameld. Dankzij de oefening in september vorig jaar, is dit heel vlot verlopen.

L'exercice de simulation de crise

L'exercice ainsi que toute la préparation se sont (encore une fois) très bien déroulés, grâce à votre équipe. Merci à vous.

Een verslag van een expert

Naar aanleiding van het verslag van jullie expert ontvingen wij zojuist de bevestiging dat de initieel gebruikte analysemethode een incorrect resultaat geeft en dat onze producten aan de specificaties voldoen bij gebruik van de juiste analysetechniek. Dank voor jullie snelle actie en bijdrage aan het bereiken van dit positieve resultaat.

Ready to reinforce your company against a crisis?

We offer you an external and objective view on the facts 24/7, including an evaluation of the situation and advice on how to handle it.