Heeft jouw klant in het buitenland instructies voor wanneer het misloopt?

Goede afspraken met jouw klant beperken de schade bij een productincident

Plots staat het FAVV voor jouw deur… en jij valt uit de lucht. Wat als jouw klant in het buitenland jou niet op de hoogte brengt van een probleem met jouw product? Voorziet jouw contract met jouw klant een escalatieprotocol in geval van een probleem? Het overkwam één van onze bedrijven…

Buitenlandse voedselveiligheidsautoriteiten hebben jouw product laten analyseren en treffen een fungicide aan. De overschrijding doet de buitenlandse autoriteiten maatregelen opleggen aan jouw klant. Ze maken dit meteen publiek via het RASFF. Jouw klant licht jou hierover niet in aangezien er geen afspraken gemaakt zijn over het melden van een probleem.

Het FAVV wordt door middel van het RASFF op de hoogte gebracht. Plots staat het FAVV voor jouw deur die -om begrijpelijke redenen- snel wil handelen. Jij valt uit de lucht en kan meteen achter de feiten aanlopen. Jouw bedrijf staat onder grote druk. Had dit vermeden kunnen worden?

Wat kunnen we leren uit dit incident?

Belangrijke informatie moet 24/7 doorstromen

Wanneer er een afwijking op jouw product wordt vastgesteld, wil je dit zo snel mogelijk weten. Je wilt dat deze informatie snel tot bij jouw bedrijf doorstroomt zodat je kan meedenken en eventueel een risico evaluatie kan opstarten.

Neem daarom in jouw contract op dat jij als leverancier meteen op de hoogte moet gebracht worden. Het snel oppikken van een situatie die dreigt mis te lopen maakt het bovendien mogelijk om eventueel product te blokkeren, uit de markt te halen, kortom om schadebeperkend op te treden.

Herevalueer de bijlagen van je recallprocedure

Zorg ervoor dat iedereen leverancierslijsten en klantenlijsten weet staan op jullie server. Zo kan je met een druk op de knop deze lijsten oproepen en raadplegen.

Vergeet niet dat de 24/7 contactgegevens ook opgenomen moeten zijn. Ga ook jaarlijks na of alle gegevens up-to-date zijn.

Waarmee kunnen wij jullie helpen?

Test tijdens een crisisoefening de afspraken met jouw klant. Betrek ze tijdens een oefening en zie hoe snel ze in de praktijk informatie kunnen aanleveren.

Meer informatie

Klaar om je beter te wapenen tegen een crisis?

Wij bieden je 24/7 een externe en objectieve kijk op de feiten, evalueren de specifieke situatie en geven advies op maat.

Word nu lid van Food Security