Tijdens een gesimuleerde crisis leggen we jouw team het vuur aan de schenen. Een simulatie is een goede oefening voor het volledige bedrijf enerzijds en het crisisteam anderzijds. Het is hun taak om de situatie te managen en de crisis op een juiste manier het hoofd te bieden.

Doel

Wij testen jullie...

  • First line
  • Crisisteam: taakverdeling, organisatie, werkbaarheid
  • Reflexen en evaluatie
  • Interne en externe communicatie: boodschappen opstellen en informatie verspreiden
  • Naspeurbaarheid, food defense, externe communicatie ... (afhankelijk van het scenario)

Doelgroep

Alle leden van het crisismanagementteam of het back-upteam.

Belangrijke informatie voor de deelnemers

Het is belangrijk om op voorhand met je deelnemers te communiceren over de doelstellingen van de opleiding. Zo zijn ze op de hoogte van het programma en kunnen ze zich goed voorbereiden.

Food Security heeft een uitnodiging opgesteld die je kan downloaden en bezorgen aan de deelnemers van deze opleiding.

Simulatie oefening

"Jaarlijks hebben we een gesimuleerde crisisoefening die door Food Security werd voorbereid en begeleid tijdens de dag zelf, uitgevoerd. Hierbij worden de leden van het crisisteam (en hun vervangers) ondergedompeld in een onverwachte situatie die on the spot moet worden behandeld. Deze oefening heeft ervoor gezorgd dat (bij een echt voorval dat we hebben gehad) de betrokken mensen hun taken en verantwoordelijkheden kenden, wisten welke info snel moest opgezocht worden, dat bepaalde teksten voorbereid waren, dat de juiste communicatie kon gebeuren, …. De debriefing bij elke oefening legt de onvolmaaktheden bloot dewelke dan weer materiaal zijn voor trainingen daarna."

The Belgian Chocolate group

Klaar om je beter te wapenen tegen een crisis?

Wij bieden je 24/7 een externe en objectieve kijk op de feiten, evalueren de specifieke situatie en geven advies op maat.

Word nu lid van Food Security