De simulatie is een oefening voor het volledige bedrijf in het algemeen en het crisisteam of het back-upteam in het bijzonder. Tijdens een gesimuleerde crisis wordt het team het vuur aan de schenen gelegd. Aan hen om de situatie te managen en de crisis op de juiste manier het hoofd te bieden.

Doel

  • Testen van de First Line
  • Testen van het crisisteam: taakverdeling, organisatie, werkbaarheid
  • Testen van de juiste reflexen, een correcte evaluatie maken,...
  • Testen van de interne en externe communicatie: boodschappen opstellen en informatie verspreiden
  • Testen van verscheidene aspecten afhankelijk van het scenario: naspeurbaarheid, food defense, externe communicatie,...

Doelgroep

Alle leden van het crisismanagementteam of het back-upteam.

Verzorg de communicatie naar de deelnemers toe!

Opdat de deelnemers op voorhand het programma van de opleiding zouden kennen en er zich mogelijks beter op zouden voorbereiden is het belangrijk om te communiceren over de doelstellingen van de opleiding.

Food Security heeft voor u een tekst voorbereid die u kan downloaden en vervolgens gebruiken in uw uitnodiging naar de deelnemers aan onze opleiding.

Simulatie oefening

Jaarlijks hebben we een gesimuleerde crisisoefening die door Food Security werd voorbereid en begeleid tijdens de dag zelf, uitgevoerd. Hierbij worden de leden van het crisisteam (en hun vervangers) ondergedompeld in een onverwachte situatie die on the spot moet worden behandeld. Deze oefening heeft ervoor gezorgd dat (bij een echt voorval dat we hebben gehad) de betrokken mensen hun taken en verantwoordelijkheden kenden, wisten welke info snel moest opgezocht worden, dat bepaalde teksten voorbereid waren, dat de juiste communicatie kon gebeuren, …. De debriefing bij elke oefening legt de onvolmaaktheden bloot dewelke dan weer materiaal zijn voor trainingen daarna. The Belgian Chocolate group

L'exercice de simulation de crise

L'exercice ainsi que toute la préparation se sont (encore une fois) très bien déroulés, grâce à votre équipe. Merci à vous.

Klaar om u beter te wapenen tegen een crisis?

Wij bieden u 24/7 een externe en objectieve kijk op de feiten, evaluatie van de situatie, advies bij de aanpak van de situatie.

Word nu lid van Food Security