WannaCry, Petya, etc. dit zijn enkele van de meest gekende cyberaanvallen die verschillende bedrijven hebben geteisterd. Het is dus zeer belangrijk uw medewerkers bewust te maken van de gevaren die gepaard gaan met het openen van mails en sms'en, het gebruiken van sociale media en het instellen van een paswoord. Vervolgens is de juiste reflex bij het ontvangen van een verdachte mail of telefoon cruciaal. Dit vergroot de 'incident- en crisisawareness' (bewustzijn rond incident / crisis) binnen uw bedrijf.

Programma

  • Herkennen en omgaan met smishing en phishing
  • Bespreking social engineering en omgang met sociale media (privé-account)
  • Paswoordbeveiliging privé en professionele accounts
  • Interactieve oefeningen

Doelgroep

Deze training richt zich tot alle medewerkers die een professioneel mailadres hebben, een GSM/laptop van het werk bezitten, actief zijn op sociale media (privé-account) en toegang hebben tot bedrijfsgevoelige informatie.

Verzorg de communicatie naar de deelnemers toe!

Opdat de deelnemers op voorhand het programma van de opleiding zouden kennen en er zich mogelijks beter op zouden voorbereiden is het belangrijk om te communiceren over de doelstellingen van de opleiding.

Food Security heeft voor u een tekst voorbereid die u kan downloaden en vervolgens gebruiken in uw uitnodiging naar de deelnemers aan onze opleiding.

Coming soon...

Formation Cyber Sécurité

La formation Cyber Sécurité sur le fond, a permis à l’équipe de prendre conscience des différentes menaces liées à la Cybersécurité. Concrètement des actions sont déjà prises pour augmenter notre niveau de sécurité, notamment la gestion des mots de passe des sessions utilisateur. Sur la forme, la formation est très participative avec une animation qui sollicite le partage d’expériences [nous avons tous une expérience sur le sujet…], des supports adaptés au sujet (tablettes).

Klaar om u beter te wapenen tegen een crisis?

Wij bieden u 24/7 een externe en objectieve kijk op de feiten, evaluatie van de situatie, advies bij de aanpak van de situatie.

Word nu lid van Food Security