Een levendige veiligheidscultuur: jouw geheim wapen tegen crisissituaties

Investeren in een sterke veiligheidscultuur is de beste manier om jouw bedrijf te wapenen tegen bedreigingen van binnen- en buitenaf. We leven in een tijd waarin alles in hoog tempo evolueert, ook criminaliteit. Het is daarom cruciaal dat jouw bedrijf risico's tijdig herkent en snel actie kan ondernemen in crisissituaties. Daarbij speelt iedereen in het bedrijf een rol.

Wat moet je beveiligen? Hoe creëer je bewustzijn in jouw bedrijf? Hoe detecteer je mogelijke risico’s?

De grootste uitdagingen in de samenleving hebben ook invloed op de bedrijfswereld:

  • De toegenomen sociale onrust als gevolg van de inflatie, politieke conflicten, klimaatverandering …
  • De hogere werkdruk
  • De digitale transformatie

Elke nieuwe evolutie brengt nieuwe risico’s met zich mee. Bedrijven moeten kort op de bal spelen en zorgen dat hun risicoanalyses en crisismanagementplannen aangepast zijn aan de huidige omstandigheden.

Deze proactieve veiligheidsmindset is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van werknemers en werkgevers. Daarom is bouwen aan een levendige veiligheidscultuur zo belangrijk. Wij geven onze belangrijkste lessen.

Onze lessen voor een levendige veiligheidscultuur:

Investeer in fysieke én digitale beveiliging

Bedrijven moeten niet alleen fysiek, maar ook digitaal beveiligd zijn. Door de snelle digitale ontwikkelingen is een continue monitoring van trends en innovaties essentieel. Criminelen houden deze ook nauwgezet in het oog, zeker alles op vlak van artificiële intelligentie

Met AI-technologieën kan iedereen in een handomdraai documenten vervalsen, beelden en geluidsfragmenten manipuleren en zelfs virussen creëren. Het komende jaar zullen de mogelijkheden exponentieel toenemen.

Bovendien moet de voedingsindustrie dit jaar voldoen aan de Europese NIS2-richtlijn. Vanaf oktober 2024 gaat een reeks cybersecurity-regels van kracht waaraan voedingsbedrijven als ‘belangrijke entiteit’ compliant moeten zijn.

Bekijk samen met jouw IT-verantwoordelijke wat je hiervoor moet doen. De Cyberfundamentals self-assessment tool en framework mapping zijn handige tools die kunnen helpen bij de implementatie.

Jouw medewerkers zijn de eerste verdedigingspost

De bedreiging kan even goed van binnenuit komen. Denk maar aan ontevreden (ex-)werknemers, bedrijfsfraude of interne stakingen en acties. Duidelijke HR-procedures maken jouw bedrijf veiliger. Investeer in de veiligheidsmindset van jouw team door middel van trainingen en oefeningen en zorg daarnaast voor grondige screeningprocedures:

  • Achtergrondcontroles voor integriteitsgevoelige functies (pre-employment screening).
  • Continue monitoring van de persoonsgegevens (in-employment screening).
  • Wanneer een medewerker het bedrijf verlaat, voer je best nog een post-employment screening uit.

Gebruik veiligheidsmaatregelen om risico’s in kaart te brengen

Activeer een centraal meldpunt om snel risico’s te detecteren. Veel bedrijven zijn zich niet bewust van de omvang van (potentiële) criminaliteit, omdat incidenten niet altijd gemeld worden. Werknemers moeten dus ook op een veilige manier wantoestanden kunnen melden.

Op basis van interne meldingen en nieuwe evoluties op socio-economisch en digitaal vlak kan je elk jaar de risico’s herevalueren en op een matrix plaatsen. 

Afhankelijk van de score (impact x waarschijnlijkheid) worden vervolgens nieuwe risico’s opgenomen in het crisismanagementplan. Zo kan er een actieplan en bijhorende crisiscommunicatie uitgewerkt worden.

Activeer jouw centraal meldpunt bij Food Security

Sinds 17 december 2023 moeten alle bedrijven (met meer dan 50 werknemers) verplicht een meldpunt aanbieden. Hier kunnen medewerkers, maar ook andere betrokkenen zoals contractoren, bezoekers, ex-werknemers, stagiaires, klanten en leveranciers (vermoedens van) wantoestanden melden.

De nieuwe wetgeving beschermt klokkenluiders beter zodat ze niet juridisch vervolgd kunnen worden.

Onze leden kunnen gratis intekenen op het meldpunt bij Food Security.


Hoe kunnen wij jou helpen?

Meer bijleren over gedragsverandering op de werkvloer, pre-in-post employment screening of fysieke beveiliging? 

Ontdek onze digitale ‘Crime & Security’-sessies met experts op vlak van deze topics (donderdag 28 maart 2024, 10u00-11u30, donderdag 6 juni 2024, 10u00-11u30 en dinsdag 17 december 2024, 20u00-11u30).

🔔 TIJDELIJK AANBOD 🔔 Schrijf vandaag nog in voor de volledige reeks en krijg korting op elke individuele sessie. 

Lees meer over dit onderwerp in ons gastartikel voor Food Process: ‘DOE DE TEST: HEEFT UW BEDRIJF EEN LEVENDIGE VEILIGHEIDSCULTUUR?Klaar om je beter te wapenen tegen een crisis?

Wij bieden je 24/7 een externe en objectieve kijk op de feiten, evalueren de specifieke situatie en geven advies op maat.

Word nu lid van Food Security