De nachtmerrie van elke bedrijfsleider…

Hoe veerkrachtig is jouw bedrijf bij een ernstig arbeidsongeval?

Bij een fataal arbeidsongeval kun je maar hopen dat jouw bedrijf beschikt over een crisismanagementcultuur. Ten eerste moeten er procedures zijn die voorschrijven hoe er moet gereageerd worden. Ten tweede moeten de operatoren goed inoefenen hoe ze moeten reageren. Ten derde moet dit snel intern geëscaleerd worden tot bij het crisismanagementteam. Zo niet, kan de reputatie van jouw bedrijf een serieuze deuk krijgen zoals in onderstaande case.

Tijdens de nachtshift krijgt een operator een hartaanval met fatale afloop. Conform de interne richtlijnen contacteert men de hulpdiensten. Een van de naaste collega’s belt in een opwelling de partner van het slachtoffer op en informeert deze van het verschrikkelijke nieuws. Deze collega was niet op de hoogte van spanningen tussen de overleden collega en hun werkgever. De partner van het slachtoffer beschuldigt de werkgever en uit (midden in de nacht) haar ongenoegen op Facebook. Wanneer de directie ’s ochtends aankomt op kantoor, staat de pers hen op te wachten. Ze hebben al een interview gedaan met de vakbond en willen nu het vuur aan de schenen leggen van de directie. Hoe kunnen wij jou hierbij helpen?

3 tips!

Verwittigen van hulpdiensten en een verantwoordelijke

Uiteraard heb je de nodige nood- en interventieplannen en zijn de medewerkers hiervan op de hoogte. In eerste instantie worden de hulpdiensten verwittigd. Tegelijkertijd verwittigt iemand de veiligheidsverantwoordelijke die andere partijen zoals de directie, de bevoegde autoriteiten (FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal overleg) en de politiediensten zal inlichten. De crisiscoördinator of de voorzitter zal het crisisteam samenroepen voor verdere acties en communicatie. Zij zullen communiceren met de familie van het slachtoffer. Zorg dat de medewerkers -ook ’s nachts en in het weekend- dit respecteren en niet op eigen houtje communiceren.

Betrokkenheid & empathie

Een ernstig arbeidsongeval kan een grote schok zijn voor getuigen en naaste collega’s. Voorzie slachtofferhulp voor diegenen die hieraan nood hebben. Wees betrokken en empathisch in jullie communicatie.

Werk op voorhand een crisiscommunicatieplan uit

Stel een lijst op met personen die extern mogen communiceren in geval van een ernstig arbeidsongeval. Beslis op voorhand wie met de familie van het slachtoffer communiceert. Voorzie de nodige opleiding voor deze persoon zodat deze een slechtnieuwsgesprek kan voeren. Bereid andere communicatie voor (interne communicatie naar de medewerkers, een extern statement, een FAQ) zodat je op het moment zelf makkelijk & snel iedereen kan informeren.

Food Security helpt haar leden door:

Een ledenvergadering te organiseren waarop iemand komt spreken over gedragsverandering. Hoe zorg je ervoor dat de operatoren het belang ervan inzien om naast de hulpdiensten ook intern mensen te verwittigen? Hoe zorg je ervoor dat ze de procedures respecteren?

Schrijf je nu in!

Over de juiste partners te beschikken. Zo kan je via ons beroep doen op externe slachtofferhulp.

Meer informatie

Het crisismanagementsysteem in jouw bedrijf mee vorm te geven door feedback te geven op bestaande procedures, een crisishandboek en andere nuttige tools beschikbaar te maken en mee te denken over jouw systeem.

Meer informatie

Klaar om je beter te wapenen tegen een crisis?

Wij bieden je 24/7 een externe en objectieve kijk op de feiten, evalueren de specifieke situatie en geven advies op maat.

Word nu lid van Food Security