Voedselveiligheid gaat verder dan het productiemateriaal; operatoren en de bedrijfscultuur waaronder zij werken, spelen een even grote rol. Interne strubbelingen houden risico’s in voor jullie medewerkers en bij uitbreiding de producten die ze beheren. 

Hoe blijf je alert over sociale spanningen in de productielijnen? Hoe ga je om met een verziekt sociaal klimaat? Hoe voorkom je dat de situatie uit de hand loopt?

Enkele van onze leden maakten onderstaande situaties mee:

  • De consumentendienst ontvangt verschillende klachten over eenzelfde vreemd voorwerp in een product. In het onderzoek kijkt de HR-afdeling naar het sociaal klimaat in de productie. Uiteindelijk blijkt dat een ontevreden werknemer de producten heeft gesaboteerd. Om verdere schade te voorkomen, deed het bedrijf een recall als gevolg van opzettelijke contaminatie.
  • Een teamverantwoordelijke meldt dat zijn kluisje is opengebroken tijdens de werkuren. Zijn rugzak met portefeuille en gsm is gestolen. Een week later belanden enkele haarnetjes in de productielijn die deze teamleider beheert. De team lead werd slachtoffer van pestgedrag. Als gevolg van deze acties was een volledig productielot onbruikbaar voor verkoop.
  • Twee productiemedewerkers wilden hun gepromoveerde collega te grazen nemen. Ze staken kleine glazen potjes in bokalen die verder in het proces opgevuld werd met product. De kleine potjes braken door de druk en verschillende producten werden gecontamineerd met glas.

Al deze situaties zijn het gevolg van een verziekt werkklimaat. Als je sociale incidenten niet aanpakt, kunnen deze snel uitgroeien tot een crisis met recalls, imagoschade en een verlaagd klanten- en consumentenvertrouwen als mogelijke gevolgen.

Wat kunnen we leren uit deze incidenten?

Bouw aan risicobewustzijn

Teamleiders moeten een realistisch beeld hebben van de potentiële problemen en risico’s op de werkvloer. Open communicatie is daarbij een must, zowel tussen operatoren onderling als tussen operatoren en managers. Duid een vertrouwenspersoon aan en voorzie een anoniem meldpunt voor wantoestanden. Visueel materiaal, zoals posters en infosignalen, kan helpen om medewerkers te herinneren aan de gemaakte afspraken.

Zwijg de situatie niet dood

Productieleiders moeten hun leiderschapsrol op zich nemen wanneer er vermoeden is van wangedrag. Een snelle reactie is hier van groot belang. Praat met de operatoren om een volledig beeld van de situatie te krijgen en de risico’s beter in te schatten. Stimuleer goed gedrag en beloon operatoren die wantoestanden of mogelijke schade aan een product melden.

Zorg voor een goede exitprocedure

Wanneer een medewerker wordt ontslagen door wangedrag, moet je dit correct aanpakken. Zorg voor een goed uitgedachte exitprocedure en organiseer voldoende gesprekken met de werknemer. Laat het nieuws melden aan alle collega’s door een bevoegd persoon (HR-medewerker, productiemanager, lijnverantwoordelijke …). Zo kan je het risico op sabotage en wraakacties verlagen.

Hoe kunnen wij jou helpen?

Zet vandaag al de eerste stap

Wil je een derde partij inschakelen voor meldingen van wangedrag? Gebruik ons anoniem centraal meldpunt. Neem contact met ons op om toegang te krijgen tot deze dienst*.

Wij werken momenteel aan een sessie ‘Veiligheidscultuur door gedragsverandering’. Heb je interesse in dit onderwerp? Geef je graag input voor de inhoud? Klik hieronder om op de hoogte te blijven.

*Inbegrepen in het lidmaatschapKlaar om je beter te wapenen tegen een crisis?

Wij bieden je 24/7 een externe en objectieve kijk op de feiten, evalueren de specifieke situatie en geven advies op maat.

Word nu lid van Food Security