Deze opleiding focust op het concept 'crisis' en de verschillende fases ervan. Een basisopleiding die duidelijk maakt welke de taken en verantwoordelijkheden zijn van de leden van het crisismanagementteam en toelichting geeft bij de verschillende hulpmiddelen. Verschillende voorbeelden en interacties bevorderen de overdracht van informatie.

Programma

  • Crisis Management
  • Crisis Management Team
  • Crisis Management Team Meeting

Doelgroep

De (potentiële) leden van het crisismanagementteam en hun vervangers.

Verzorg de communicatie naar de deelnemers toe!

Opdat de deelnemers op voorhand het programma van de opleiding zouden kennen en er zich mogelijks beter op zouden voorbereiden is het belangrijk om te communiceren over de doelstellingen van de opleiding.

Food Security heeft voor u een tekst voorbereid die u kan downloaden en vervolgens gebruiken in uw uitnodiging naar de deelnemers aan onze opleiding.

Level 1

Als voedingsbedrijf zorgen we voor goed opgeleide medewerkers waarbij het voedselveiligheids- en kwaliteitsaspect een cruciale rol speelt. We zijn er ons echter van bewust dat onverwachte elementen steeds kunnen opduiken en dan is het belangrijk om hier “voorbereid” op te zijn. Food Security heeft ons een roadmap bezorgd voor het vormen van een crisisteam met bijhorende crisismanual. Een belangrijke eerste theoretische stap in het “voorbereid” zijn. The Belgian Chocolate group

Klaar om u beter te wapenen tegen een crisis?

Wij bieden u 24/7 een externe en objectieve kijk op de feiten, evaluatie van de situatie, advies bij de aanpak van de situatie.

Word nu lid van Food Security