Gestion

Het netwerk van Food Security

Het netwerk van Food security heeft ons meermaals in het verleden bijgestaan bij het opstellen van onafhankelijke en wetenschappelijk onderbouwde risicoanalyses m.b.t. de voedselveiligheid.

Het lidmaatschap

Als snelgroeiende en jonge organisatie is ons lidmaatschap van Food Security een heel bewuste keuze. Ondanks de dagdagelijkse inspanningen van al onze medewerkers is de vraag niet ‘of’ we ooit geconfronteerd zullen worden met incidenten en crisissen, maar eerder ‘wanneer’.
juin 2022
Gestion

Votre client à l’étranger dispose-t-il des instructions à suivre en cas d’incident ?

L’AFSCA fait irruption dans votre entreprise... et vous tombez des nues. Que faire si votre client à l’étranger ne vous a pas informé d’un problème avec votre produit ...

Een echte crisis afhandelen

Wij hebben proactief gehandeld en alle beschikbare informatie verzameld. Dankzij de oefening in september vorig jaar, is dit heel vlot verlopen.

L'exercice de simulation de crise

L'exercice ainsi que toute la préparation se sont (encore une fois) très bien déroulés, grâce à votre équipe. Merci à vous.

Een verslag van een expert

Naar aanleiding van het verslag van jullie expert ontvingen wij zojuist de bevestiging dat de initieel gebruikte analysemethode een incorrect resultaat geeft en dat onze producten aan de specificaties voldoen bij gebruik van de juiste analysetechniek. Dank voor jullie snelle actie en bijdrage aan het bereiken van dit positieve resultaat.

Prêt à mieux vous armer contre la crise ?

Nous vous offrons 24/7 une vision externe et objective sur les faits, une évaluation de la situation, des conseils sur la façon de gérer la situation.

Devenez membre de Food Security