Ledenvergadering

"Jaarlijks wordt een ledenvergadering georganiseerd waarbij hot topics zoals bijvoorbeeld cybersecurity, food defense, … naar voor komen (ook op basis van suggesties van de aangesloten leden) en waar er mogelijkheid is om ervaringen te delen met andere voedingsbedrijven."

The Belgian Chocolate group

Elaborate advice and network

"Food Security has built up an expertise through their involvement with various food companies. They can always be consulted and provide substantiated advice for delicate situations. They have an extensive network of experts that can be referred to. "

- The Belgian Chocolate Group

Simulatie oefening

"Jaarlijks hebben we een gesimuleerde crisisoefening die door Food Security werd voorbereid en begeleid tijdens de dag zelf, uitgevoerd. Hierbij worden de leden van het crisisteam (en hun vervangers) ondergedompeld in een onverwachte situatie die on the spot moet worden behandeld. Deze oefening heeft ervoor gezorgd dat (bij een echt voorval dat we hebben gehad) de betrokken mensen hun taken en verantwoordelijkheden kenden, wisten welke info snel moest opgezocht worden, dat bepaalde teksten voorbereid waren, dat de juiste communicatie kon gebeuren, …. De debriefing bij elke oefening legt de onvolmaaktheden bloot dewelke dan weer materiaal zijn voor trainingen daarna."

The Belgian Chocolate group

Audit crisis management

Do you know your company's strengths and weaknesses? 

Ready to reinforce your company against a crisis?

We offer you an external and objective view on the facts 24/7, including an evaluation of the situation and advice on how to handle it.