Duurzaamheid en risicomanagement: twee kanten van dezelfde medaille

Dat bedrijven in 2024 hun duurzaamheidsplannen verder zullen uitrollen, leidt geen twijfel. Door de Europese Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) zullen komend jaar meer bedrijven verplicht zijn om te rapporteren over hun duurzaamheidsinitiatieven. 


Een duurzaamheidsplan is essentieel, maar hierbij mag de voedselveiligheid niet op de achtergrond raken. Spreekt voor zich? In de praktijk merken we toch dat het moeilijk blijkt om de balans te bewaren.
Duurzaam staat niet gelijk aan voedselveilig 

Bij het afkoppelen van hun oude gasketens huurde een bedrijf een mobiele installatie om de producten op de gewenste temperatuur te houden. Tot een klant een lot retourneerde na een overschrijding op verbrandingsgassen

Na analyse vond het bedrijf de oorzaak: de gehuurde mobiele installatie. Deze gassen, hoewel niet wettelijk gereguleerd, zijn bekend om hun kankerverwekkende eigenschappen. Daarom hadden klant en bedrijf een afspraak gemaakt om de verbrandingsgassen te limiteren tot vastgelegde cijfers. 

Risicobewustzijn door het hele proces 

Ook bij andere duurzame alternatieven zien we problemen opduiken rond voedselveiligheid. Denk maar aan verpakkingen. In de strijd voor minder plastic wordt er minder verpakt, maar blijft de kwaliteit van de producten gegarandeerd?

Naast duurzaamheid streven veel voedingsbedrijven ook naar gezondere producten. Zo verminderen ze zouten en bewaarmiddelen in hun producten, maar wat betekent dit voor de voedselveiligheid?  

Deze incidenten zijn geenszins een bepleiting tegen duurzaamheid, maar wel een vraag naar een doordachte transitie met het nodige risicobewustzijn.

Wat kunnen we leren uit deze incidenten?

Risicobeoordeling en -beheer

Voer grondige risicobeoordelingen uit voor alle nieuwe duurzame processen en materialen. Onderzoek bijvoorbeeld de impact van alternatieve verpakkingsmaterialen op voedselveiligheid om te verzekeren dat ze geen risico vormen voor jouw producten. 

Evalueer de risico’s met een risicomatrix en neem eventueel nieuwe risico’s op in de crisismanual. Werk een stappenplan en crisiscommunicatie op voorhand uit. 

Integreer duurzaamheid in het voedselveiligheidsplan

Zorg ervoor dat duurzaamheidsinitiatieven worden opgenomen in het voedselveiligheidsbeheerssysteem. Dit betekent dat duurzame praktijken zoals het verminderen van afval, energie-efficiëntie en duurzame inkoop in lijn moeten zijn met de HACCP-principes en andere voedselveiligheidsnormen

De kwaliteitsverantwoordelijke moet betrokken worden bij de duurzaamheidstransitie en de gebruikte materialen. Is het te druk om de werfzone op te volgen? Schakel een externe kwaliteitsverantwoordelijke in die over de voedselveiligheid waakt en risico’s vroegtijdig identificeert en beheerst.

Leveranciersmanagement

Zorg ervoor dat jouw leveranciers ook duurzame en veilige praktijken hanteren. Volgens de Europese Corporate Sustainability Due Diligence Directive (CSDDD) moeten potentiële risico’s op sociaal- en milieuvlak verbonden aan de aanvoerketen in kaart worden gebracht en gemonitord. 

Voer audits uit en bespreek duurzaamheidsdoelen en -verwachtingen met jouw leveranciers, vooral die van grondstoffen en verpakkingsmaterialen. 

Hoe kunnen wij jou helpen?

Zet vandaag al de eerste stap

Wist je dat … Je best jaarlijks je crisismanagementproces evalueert? Voor sommige ondernemingen is dit zelfs verplicht om hun certificaten te behouden.

Geen tijd of expertise in huis? Laat jouw crisismanual door ons evalueren. Contacteer ons met jouw vragen op contact@foodsecurity.com.Klaar om je beter te wapenen tegen een crisis?

Wij bieden je 24/7 een externe en objectieve kijk op de feiten, evalueren de specifieke situatie en geven advies op maat.

Word nu lid van Food Security