Waarom heb jij een intern meldpunt nodig?

Sinds 16 februari 2023 moeten grote bedrijven (met meer dan 250 werknemers) een intern meldpunt aanbieden. Voor kleinere bedrijven (tot 49 werknemers) wordt dit verplicht vanaf 17 december 2023.* Hier kunnen allerlei betrokkenen, zoals medewerkers, contractoren, bezoekers, ex-werknemers, studenten (vermoedens van) overtredingen melden. Deze kunnen variëren van fraude, volksgezondheid, productveiligheid, GDPR tot consumentenbescherming

Het Nederlandse "Huis voor Klokkenluiders" merkt op dat meldingen vaak betrekking hebben op sociale onveiligheid -zoals een angstcultuur of grensoverschrijdend gedrag- en fraude**. De nieuwe wetgeving beschermt klokkenluiders beter, en bedrijven kunnen hier niet omheen.

Denk aan deze situaties:

  • Op een bedrijfsfeest vloeit de alcohol rijkelijk. Een leidinggevende gedraagt zich ongepast tegenover een medewerker. Deze wil het incident melden...
  • Een medewerker merkt dat voedselveiligheidsregels niet correct worden nageleefd en wil dit aankaarten...

Sommige van onze leden hebben dit meegemaakt. De betrokken medewerkers belden het "Centraal meldpunt" van Food Security. Hoe kunnen jouw medewerkers zulke informatie doorgeven? Zorg ervoor dat ze op een discrete manier overtredingen kunnen melden. Hoe pak je dit praktisch aan?

Wat kunnen we leren uit deze incidenten?

Richt een intern meldpunt op in je bedrijf

Naast de wettelijke verplichting zorgt het ervoor dat medewerkers onregelmatigheden op de juiste manier kunnen melden, wat bijdraagt aan een veilig werkklimaat. Kies uit diverse kanalen, zoals een postbus, telefoonnummer of website.

Zorg voor heldere communicatie over het meldpunt

Goede interne communicatie is cruciaal. Informeer medewerkers over hun opties (schriftelijk of mondeling), de werking van het systeem en wat er met hun meldingen gebeurt. Een duidelijke boodschap met alle benodigde informatie is essentieel.

Overweeg een samenwerking met een externe partner

Je kunt zelf een meldpunt opzetten of een externe partner inschakelen. Een externe partner biedt als voordeel extra onafhankelijkheid en anonimiteit voor je medewerkers.

Waarmee kunnen wij jullie helpen?

Activeer het centraal meldpunt (inbegrepen in het lidmaatschap)

Als Food Security-lid kun je gebruikmaken van onze "Centraal meldpunt"-dienst, die bij je lidmaatschap is inbegrepen. Wij luisteren en beoordelen de situatie, waarna we het management inschakelen om de juiste opvolging te garanderen. Je hoeft deze alleen te activeren door contact met ons op te nemen. Zo voldoe je meteen aan de nieuwe wetgeving.

Bronnen:

**Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. (2023, 14 maart).
Jaarverslag 2022 Huis voor Klokkenluiders. Jaarverslag | Huisvoorklokkenluiders. https://www.huisvoorklokkenluiders.nl/Publicaties/jaarverslagen/2023/03/15/jaarverslag-2022-huis-voor-klokkenluiders

*Weldra bescherming voor klokkenluiders. (z.d.). Securex. https://www.securex.be/nl/lex4...

Klaar om je beter te wapenen tegen een crisis?

Wij bieden je 24/7 een externe en objectieve kijk op de feiten, evalueren de specifieke situatie en geven advies op maat.

Word nu lid van Food Security