This training course focuses on the concept of 'crisis' and its various phases. This is a basic training course that clarifies the tasks and responsibilities of the crisis management team members and discusses the available tools. This information is made more practical through examples.

Programme

  • Crisis Management
  • Crisis Management Team
  • Crisis Management Team Meeting

Target group

(Potential) members of the crisis management team and their substitutes.

Level 1

Als voedingsbedrijf zorgen we voor goed opgeleide medewerkers waarbij het voedselveiligheids- en kwaliteitsaspect een cruciale rol speelt. We zijn er ons echter van bewust dat onverwachte elementen steeds kunnen opduiken en dan is het belangrijk om hier “voorbereid” op te zijn. Food Security heeft ons een roadmap bezorgd voor het vormen van een crisisteam met bijhorende crisismanual. Een belangrijke eerste theoretische stap in het “voorbereid” zijn. The Belgian Chocolate group

Ready to reinforce your company against a crisis?

We offer you an external and objective view on the facts 24/7, including an evaluation of the situation and advice on how to handle it.