A simulation is an exercise for the whole company in general and the crisis team (and backups) in particular. During a simulated crisis, the team will be put under pressure. It is up to them to manage the situation and tackle the crisis in the right way.

Objectives

  • Testing the first line
  • Testing the crisis team: division of tasks, organisation, efficiency
  • Testing the right reflexes, making a correct evaluation, etc.
  • Testing internal and external communication: drawing up messages and disseminating information
  • Testing various scenario-based elements: traceability, food defense, external communication, etc.

Target group

All members of the crisis management team (and backups).

Simulatie oefening

"Jaarlijks hebben we een gesimuleerde crisisoefening die door Food Security werd voorbereid en begeleid tijdens de dag zelf, uitgevoerd. Hierbij worden de leden van het crisisteam (en hun vervangers) ondergedompeld in een onverwachte situatie die on the spot moet worden behandeld. Deze oefening heeft ervoor gezorgd dat (bij een echt voorval dat we hebben gehad) de betrokken mensen hun taken en verantwoordelijkheden kenden, wisten welke info snel moest opgezocht worden, dat bepaalde teksten voorbereid waren, dat de juiste communicatie kon gebeuren, …. De debriefing bij elke oefening legt de onvolmaaktheden bloot dewelke dan weer materiaal zijn voor trainingen daarna."

The Belgian Chocolate group

Ready to reinforce your company against a crisis?

We offer you an external and objective view on the facts 24/7, including an evaluation of the situation and advice on how to handle it.