Paswoord vergeten :

Log in

Simulatie oefening

De simulatie is een oefening voor het volledige bedrijf in het algemeen en het crisisteam of het back-upteam in het bijzonder. Tijdens een gesimuleerde crisis wordt het team het vuur aan de schenen gelegd. Aan hen om de situatie te managen en de crisis op de juiste manier het hoofd te bieden.

Doel

  • Testen van de First Line
  • Testen van het crisisteam: taakverdeling, organisatie, werkbaarheid
  • Testen van de juiste reflexen, een correcte evaluatie maken,...
  • Testen van de interne en externe communicatie: boodschappen opstellen en informatie verspreiden
  • Testen van verscheidene aspecten afhankelijk van het scenario: naspeurbaarheid, food defense, externe communicatie,...

Doelgroep

Alle leden van het crisismanagementteam of het back-upteam.

Invitation-Formation-Food-Security

Verzorg de communicatie naar de deelnemers toe!

Opdat de deelnemers op voorhand het programma van de opleiding zouden kennen en er zich mogelijks beter op zouden voorbereiden is het belangrijk om te communiceren over de doelstellingen van de opleiding.

Food Security heeft voor u een tekst voorbereid die u kan downloaden en vervolgens gebruiken in uw uitnodiging naar de deelnemers aan onze opleiding.

Om de uitnodiging voor de simulatieoefening te downloaden, klik hier.

Praktische info

  • Locatie: in uw bedrijf
  • Duur: een halve tot een volledige dag
  • De annuleringsvoorwaarden (Enkel indien de medewerking van externen -journalist- gevraagd werd.)