Testimonials

Ledenvergadering

Jaarlijks wordt een ledenvergadering georganiseerd waarbij hot topics zoals bijvoorbeeld cybersecurity, food defense, … naar voor komen (ook op basis van suggesties van de aangesloten leden) en waar er mogelijkheid is om ervaringen te delen met andere voedingsbedrijven. The Belgian Chocolate group

Mediatraining

Ze organiseren de nodige opleidingen waaronder de 'mediatraining voor crisissituaties'. Hier werken ze met professionals vanuit de media sector. Hierdoor is deze training zeer praktijkgericht. The Belgian Chocolate group

Advies en netwerk

Food Security heeft door zijn betrokkenheid bij verschillende voedingsbedrijven ondertussen een expertise opgebouwd waarbij -in het geval van delicate situaties- zij steeds kunnen geconsulteerd worden en dat zij een onderbouwd advies kunnen geven. Zij hebben ondertussen een uitgebreid netwerk van experten waarnaar kan doorverwezen worden. The Belgian Chocolate group

Simulatie oefening

Jaarlijks hebben we een gesimuleerde crisisoefening die door Food Security werd voorbereid en begeleid tijdens de dag zelf, uitgevoerd. Hierbij worden de leden van het crisisteam (en hun vervangers) ondergedompeld in een onverwachte situatie die on the spot moet worden behandeld. Deze oefening heeft ervoor gezorgd dat (bij een echt voorval dat we hebben gehad) de betrokken mensen hun taken en verantwoordelijkheden kenden, wisten welke info snel moest opgezocht worden, dat bepaalde teksten voorbereid waren, dat de juiste communicatie kon gebeuren, …. De debriefing bij elke oefening legt de onvolmaaktheden bloot dewelke dan weer materiaal zijn voor trainingen daarna. The Belgian Chocolate group

Level 1

Als voedingsbedrijf zorgen we voor goed opgeleide medewerkers waarbij het voedselveiligheids- en kwaliteitsaspect een cruciale rol speelt. We zijn er ons echter van bewust dat onverwachte elementen steeds kunnen opduiken en dan is het belangrijk om hier “voorbereid” op te zijn. Food Security heeft ons een roadmap bezorgd voor het vormen van een crisisteam met bijhorende crisismanual. Een belangrijke eerste theoretische stap in het “voorbereid” zijn. The Belgian Chocolate group

Ledenvergadering

De openheid van de sprekers "crisismanagers" was leerrijk en toont de mogelijkheid/kwetsbaarheid in elk verschillend voorval, hoe men ook zijn best heeft gedaan ter voorbereiding. Elke voorbereiding zal een tekortkoming hebben; de slechtse is evenwel er geen te hebben.

Klaar om u beter te wapenen tegen een crisis?

Wij bieden u 24/7 een externe en objectieve kijk op de feiten, evaluatie van de situatie, advies bij de aanpak van de situatie.

Word nu lid van Food Security