Phishingmails zien er tegenwoordig zeer gesofisticeerd uit. Hackers gebruiken alles wat ze online vinden om hun verhaal zo geloofwaardig mogelijk te maken. Het enige wat ze moeten kunnen is uw medewerkers overhalen om op een link te klikken of een bijlage te openen. Eén verkeerde klik en uw bedrijf kan financiële schade oplopen, bedrijfsgevoelige informatie verliezen of de controle over het systeem (én de productie) verliezen. Deze test daagt het beoordelingsvermogen van uw medewerkers uit: Herkennen ze bepaalde alarmbellen van een phishingmail? Kennen ze de te volgen procedure?

Doel

  • Volgen uw medewerkers de procedure en hebben ze de juiste reflexen?
  • Evaluatie en optimalisatie procedure

Doelgroep

Alle medewerkers die in contact staan met de buitenwereld via een mailadres.

Klaar om u beter te wapenen tegen een crisis?

Wij bieden u 24/7 een externe en objectieve kijk op de feiten, evaluatie van de situatie, advies bij de aanpak van de situatie.

Word nu lid van Food Security