Paswoord vergeten :

Log in

Privacy

Privacy Policy en Cookie Policy

1. Algemeen

Je privacy is erg belangrijk voor ons. We willen je persoonsgegevens op een wettelijke, correcte en transparante manier verwerken. In deze privacyverklaring leggen we uit welke persoonsgegevens we van jou als natuurlijke persoon verzamelen en verwerken.

 

We hebben het hier voortaan altijd over gegevens van jou als klant, als mogelijk toekomstige klant of als andere betrokkene, zoals contactpersoon in een bedrijf, enz.

 

We raden je aan om deze informatie zorgvuldig te lezen, zodat je goed weet waarvoor wij je gegevens gebruiken. Je vindt in deze privacyverklaring ook meer informatie over je privacy rechten en hoe je ze kunt uitoefenen.

 

2. Wie is verantwoordelijk voor dit privacy beleid?

 

Food Security vzw,met maatschappelijke zetel te 1040 Brussel, Wetenschapsstraat 14 is de verantwoordelijke voor het privacy beleid. Voor alle vragen en/of opmerkingen kunt u terecht op het hierboven vermelde adres na afspraak of op het emailadres contact@foodsecurity.com.

 

3. Wijziging en update van de privacy policy

 

Wij kunnen het privacy beleid steeds aanpassen, bijvoorbeeld in het kader van veranderingen aan onze diensten of de geldende wetgeving. Daarom is het van belang regelmatig deze privacyverklaring door te nemen.

 

Bij belangrijke wijzigingen zullen wij u zo mogelijk persoonlijk op de hoogte brengen en waar nodig uw toestemming vragen.  

 

4. Welke persoonsgegevens verzamelen wij?

 

Food Security verzamelt een aantal persoonsgegevens om u een veilige en persoonlijke gebruikservaring te bieden. Zo worden IP-adres en vermoedelijke plaats en tijdstip van consultatie bijgehouden alsook welke pagina’s er worden bezocht. 

 

Om onze website goed te laten functioneren, maakt Food Security gebruik van cookies. Dit zijn kleine tekstbestanden die op uw computer, tablet of telefoon worden geplaatst. Ze registreren volledig anoniem bijvoorbeeld welke pagina’s u bekijkt op onze website. Aan de hand van deze inzichten kan de functionaliteit van de website verbeterd worden. 

 

Overzicht van de cookies die wij gebruiken:

 

Hotjar 

Deze tool zorgt voor inzicht in het klikgedrag van bezoekers. Deze data kunnen we gebruiken om de gebruikservaring van onze bezoekers te verbeteren.

Opslagperiode: 1 jaar maximum

Cookies: _hjIncludeInSample, _hjMinimizedPolls, _hjUserId

 

Google Analytics

Google Analytics zorgt voor inzicht in het gedrag van de bezoeker, zodat de gebruikservaring van de website verbeterd kan worden.

Opslagperiode: 2 jaar maximum

Cookies: __utma, __utmb, __utmc, __utmv, __utmz, _ga

 

Laravel

Deze website is gebouwd aan de hand van het framework Laravel. Het gebruik van deze cookies is essentieel voor de functionaliteit van deze website. 

Cookies: laravel_session

 

Liever geen cookies? U kunt instellen welke cookies u accepteert, en welke niet. Zonder ingeschakelde cookies kan Food Security geen probleemloos bezoek op de website garanderen. Indien u liever geen cookies wenst, bent u als bezoeker vrij om deze cookies tegen te houden. 

 

Wij raden aan om uw cookies ingeschakeld te laten om een volledige functionaliteit van de website te garanderen. Indien u de cookies wil uitschakelen, kan u dit doen via uw browserinstellingen. Dit kan via volgende manieren:

 

Bij browser - Microsoft Internet Explorer

1. Selecteer in Internet Explorer de knop Extra en selecteer Internetopties.

2. Selecteer het tabblad Privacy en verplaats onder Instellingen de schuifregelaar naar boven om alle cookies te blokkeren. Klik op OK.

 

Bij browser - Mozilla Firefox

1. Klik op de menuknop en kies ‘Voorkeuren’.

2. Selecteer het paneel ‘Privacy & Beveiliging’ en ga naar de sectie ‘Geschiedenis’.

3. Stel naast ‘Firefox zal’ in op ‘Aangepaste instellingen gebruiken voor geschiedenis’.

4. Stel ‘Cookies van derden accepteren’ in op ‘Nooit’.

5. Sluit de pagina ‘about: preferences’. Wijzigingen die u hebt aangebracht, worden automatisch opgeslagen.

 

Bij browser - Google Chrome

1. Selecteer ‘Meer Instellingen’ in de browserwerkbalk.

2. Selecteer onderaan de pagina de optie ‘Geavanceerd’.

3. Selecteer bij 'Privacy en beveiliging' de optie ‘Instellingen voor content’.

4. Selecteer ‘Cookies’.

5. Schakel ‘Sites toestaan cookiegegevens op te slaan en te lezen’ uit.

 

Bij browser - Safari

1. Kies ‘Voorkeuren’ in het taakmenu. (Het taakmenu bevindt zich rechtsboven in het Safari-venster en ziet eruit als een tandwiel of klik op ‘Safari’ in het uitgebreide taakmenu.)

2. Klik op het Privacy tabblad. Zoek de sectie genaamd ‘Cookies en andere websitegegevens’

3. Duid aan dat u cookies niet aanvaardt. 

 

Of raadpleeg hiervoor de helpfunctie van uw internetbrowser. 

 

Food Security verbindt zich ertoe enkel persoonsgegevens te verwerken die noodzakelijk zijn voor de doeleinden waarvoor zij verzameld werden. Deze persoonsgegevens zijn identificatiegegevens zoals naam en voornaam, e-mailadres, functie en bedrijfsnaam/adres. 

 

5. Waarvoor gebruiken we de verzamelde persoonsgegevens?

 

De verkregen persoonsgegevens worden gebruikt om u op de hoogte te houden van ons productaanbod, om u te identificeren, u te contacteren en om onze diensten te analyseren en te verbeteren. 

 

Persoonsgegevens die binnen Food Security verwerkt worden, worden niet doorgegeven aan derde partijen. 

 

6. Jouw privacy

 

6.1. Je kunt je gegevens inkijken

 

Wil je inzage in de gegevens die wij over jou verwerken, laat het dan weten. 

Als je je recht van inzage uitoefent zullen wij je een zo volledig mogelijk overzicht geven van jouw gegevens. Het is mogelijk dat sommige persoonsgegevens uit klassieke back-upbestanden, log-, historiek- of archiefbestanden niet opgenomen zijn in dit overzicht. Deze gegevens maken geen deel uit van de courant verwerkte persoonsgegevens en zijn daarom niet onmiddellijk beschikbaar. Ze kunnen daarom ook niet worden meegegeven. Ze worden wel verwijderd uit deze bestanden volgens standaard opkuisprocessen.

 

6.2. Je kunt je gegevens laten verbeteren

 

Het kan gebeuren dat bepaalde gegevens die wij over jou hebben opgeslagen niet (meer) correct zijn. Je kunt altijd vragen om die gegevens te laten verbeteren of vervolledigen.

 

6.3. Je kunt je gegevens laten verwijderen

 

Als je vermoedt dat wij bepaalde gegevens onrechtmatig verwerken, dan kun je vragen om ze te verwijderen.

 

6.4. Je kunt je verzetten tegen bepaald gebruik van gegevens

 

Ben je het niet eens met de manier waarop wij bepaalde gegevens verwerken, dan kun je je daartegen verzetten. Verzet dat wij zullen inwilligen tenzij er dwingende gronden zijn om dat niet te doen, wat bijvoorbeeld het geval is als wij gegevens verwerken om fraude te bestrijden.

 

6.5. Je kunt soms weigeren dat je gegevens volledig automatisch worden verwerkt

 

Sommige gegevensverwerkingen en processen verlopen volledig geautomatiseerd zonder menselijke tussenkomst. De logica van dit automatisch proces proberen wij op het moment zelf mee te geven. 

 

Als je het niet eens bent met het resultaat van zo’n volledig geautomatiseerd proces, kun je ons contacteren. 

 

6.6. Je kunt vragen om je gegevens over te dragen aan een derde partij

 

Je hebt het recht om te vragen om persoonsgegevens die je zelf aan ons hebt verstrekt, aan jou of rechtstreeks aan een derde partij over te dragen.

De privacywetgeving voorziet wel een aantal beperkingen op dit recht, waardoor het niet van toepassing is op alle gegevens.

 

6.7. Je kunt je rechten uitoefenen

 

Wees altijd zo specifiek mogelijk als je je rechten wilt uitoefenen. Dan kunnen wij je vraag concreet en correct behandelen. Wij moeten wel je identiteit zo goed mogelijk verifiëren, om te vermijden dat iemand anders je rechten uitoefent. Vandaar dat we een kopie van je

identiteitskaart kunnen vragen bij een dergelijke aanvraag.

 

Heb je een vraag of een opmerking? Dan kun je terecht op ons emailadres contact@foodsecurity.com .Dit is je eerste aanspreekpunt i.v.m. Privacy.

 

7. Bewaren van uw persoonsgegevens

 

Wij gebruiken je persoonsgegevens als we daarvoor een duidelijk doel hebben. Als wij geen doel meer hebben, verwijderen we de gegevens.

 

Uitgangspunt voor het bijhouden van je persoonsgegevens is de wettelijke bewaartermijn (vaak is dat tot 10 jaar na het einde van een contract of de verrichting van een transactie).

 

Voor de uitoefening van onze rechten kan dat langer zijn. Schrijft de wet geen bewaartermijn voor dan kan de bewaring korter te zijn.

 

Voor sommige toepassingen kan een ruimere tijdshorizon nodig zijn, bijvoorbeeld voor het maken van studies, risico- en marketingmodellen. Sommige inzichten worden maar helder als je ze in een ruimer tijdskader bekijkt. De bewaartermijn kan daarvoor met 10 jaar worden verlengd t.o.v. de standaard bewaartermijnen. Wij zullen wel steeds zo snel mogelijk de link met individuele personen doorbreken en alleen werken met geaggregeerde of gepseudonimiseerde gegevens.

 

8. Uw gegevens worden verwerkt

 

Persoonsgegevens worden enkel verwerkt voor intern gebruik bij Food Security. 

 

9. Veiligheid en vertrouwelijkheid 

 

9.1. Wij hebben veiligheidsmaatregelen ontwikkeld die aangepast zijn op technisch en organisatorisch vlak, om de vernietiging, het verlies, de vervalsing, de wijziging, de niet-toegestane toegang of de kennisgeving per vergissing aan derden van persoonsgegevens verzameld te vermijden alsook elke andere niet toegestane verwerking van deze gegevens.

 

9.2. In geen geval kan Food Security vzw aansprakelijk worden geacht voor enige directe of indirecte schade die voortvloeit uit een foutief of onrechtmatig gebruik door een derde van de persoonsgegevens.

 

9.3. U dient te allen tijde de veiligheidsvoorschriften na te leven, onder andere door elke niet toegestane toegang tot Uw login en code te voorkomen. U bent dus als enige verantwoordelijk voor het gebruik dat wordt gemaakt vanaf de Website van Uw computer, IP-adres en van Uw identificatiegegevens, alsook voor de vertrouwelijkheid ervan.