Paswoord vergeten :

Log in

Hoe goed is jouw crisisteam voorbereid?

Oefening baart kunst

De vraag is niet ‘of’ maar ‘wanneer’ jouw bedrijf geconfronteerd zal worden met een crisis. De realiteit toont ons dat elk voedingsbedrijf -vroeg of laat- aan een crisis het hoofd moet bieden. Op dat moment is het cruciaal om te beschikken over procedures, een getraind Crisis Management Team en communicatietools. Het geheim van succesvol crisismanagement schuilt voornamelijk in de voorbereiding ervan. Hoe kunnen wij jou hierbij helpen?

Crisis Management Team small

Voor gemiddeld 15 bedrijven simuleren we elk jaar opnieuw een crisis. Sommigen doen dit jaar na jaar om de puntjes op de ‘i’ te zetten op vlak van procedures, om alle medewerkers scherp te houden, om progressie te zien en om getraind te blijven als crisisteam.

Voor 1 van deze 15 bedrijven was het onlangs het zesde jaar op rij dat we een crisis simuleerden.

Doorheen de jaren hebben verschillende thema’s elkaar afgewisseld: een incident op vlak van food safety of food defense, een milieu-incident, een sociaal incident, een ramp, een cyberincident, …

Zoals elk jaar kwamen alle sleutelelementen aan bod: eerstelijnsbehandeling van gevoelige oproepen, organisatie van het crisisteam, analyse van de situatie, beslissing over strategische acties, bijhorende crisiscommunicatie zowel intern als extern, …

Doorheen de jaren hebben we een merkbare evolutie gezien: in het begin lag de focus op de basisprincipes van crisismanagement, dit evolueerde naar complexere scenario’s met lokale en corporate crisisteams, gevoelige onderwerpen, ethische discussies en nog veel meer.

 

3 tips!

Procedure

Procedures en tools als basis

Als verantwoord bedrijf besef je dat crisismanagement in jouw DNA hoort te zitten. Alles begint met een grondige voorbereiding. Zorg ervoor dat er een duidelijk crisishandboek bestaat met procedures en de nodige tools.

 Theorie naar praktijk

Van theorie naar praktijk

Vervolgens moeten er opleidingen voorzien worden zodat de procedures kunnen gevolgd worden door verschillende doelgroepen. Ten slotte zal een crisisoefening of een praktijkervaring het crisismanagementsysteem van jouw bedrijf testen. Door medewerkers in realistische situaties onder te dompelen ontwikkelen ze de juiste reflexen en leren ze de juiste acties te ondernemen.

 radar

Crisissen zijn niet enkel product gerelateerd

Hoewel een productincident in een voedingsbedrijf het grootste risico is, is dit niet de enige potentiële crisis. Verruim de kennis en ervaring van jouw crisisteam door regelmatig andere crisissen te simuleren (vb. een brand of ontploffing, een ernstig arbeidsongeval, een opzettelijke contaminatie of zelfs een cyberaanval).

Food Security helpt haar leden door:

 1

- het crisismanagementsysteem in jouw bedrijf mee vorm te geven door feedback te geven op bestaande procedures, een crisishandboek en andere nuttige tools beschikbaar te maken en mee te denken over jouw systeem.

Meer informatie!

 LP januari 2020

- de leden van het crisismanagementteam, hun back-ups en medewerkers op sleutelposities van dit crisismanagementsysteem op te leiden (dit kan ook digitaal).

Meer informatie!

 LP december

- jouw bedrijf te onderwerpen aan een simulatieoefening (live, remote of een combinatie van beide). Door dit minstens 1 keer per jaar te herhalen geraakt het crisisteam geroutineerd. Dit is goud waard wanneer de crisis toeslaat.

Meer informatie!