Paswoord vergeten :

Log in

Een anonieme melding bij een autoriteit over de voedselveiligheid

"Door werken in bedrijf x staat de voedselveiligheid op het spel!"

Wat doe je dan wanneer iemand – via een autoriteit – de reputatie van jouw bedrijf wil schaden door een anonieme klacht in te dienen?
Het overkwam reeds meerdere van onze leden…

not-ok-report-Food-Security_0

Een autoriteit wenst een (productie) site te inspecteren op basis van een anonieme klacht. Op de site zijn werken aan de gang en die zouden “de voedselveiligheid in het gedrang brengen”.
Het bedrijf tast in het duister betreffende de anonieme bron. Is het een concurrent, iemand die naast de aanbesteding greep, een buurtbewoner of mogelijks een ontevreden medewerker?

The 3 tips!

24-h-Food-Security

First Line – onverwacht bezoek van een autoriteit

Zorg ervoor dat de eerstelijnsmedewerkers weten wat ze moeten doen wanneer de autoriteit langskomt en ze hen op een correcte manier de toegang tot het bedrijf kunnen verschaffen. Op deze manier verleen je transparant en professioneel uw medewerking aan de autoriteit.

 risk-evaluation-Food-Security

Crisis Management Team – de beweegreden van de bron

Probeer inzicht te krijgen in de beweegreden van de anonieme bron zodat je een correcte inschatting van de situatie kunt maken.

different-scenarios-Food-Security 


Autoriteit - mogelijke acties bij anonieme klachten:

Normaal gezien neemt men elke klacht serieus en controleert men of de klacht gegrond is. Deze controle kan onmiddellijk of bij gelegenheid gebeuren. Meldingen die binnenkomen van een medewerker of ex-medewerker worden – meestal - met de laagste prioriteit behandeld.

Food Security helpt zijn leden door: