Paswoord vergeten :

Log in

Leerpunten

Een goede voorbereiding en verbindende communicatie sleutels voor een goede reputatie

April 2022 

Restaurantketen Poule & Poulette opende in 2021 zijn zevende restaurant in ons land, maar kwam twee jaar eerder in opspraak met een gebeurtenis die bijna hun reputatie kostte. Het kippenrestaurant maakt er een erezaak van om kippenvlees te serveren dat op een verantwoorde manier is gekweekt, met respect voor het dierenwelzijn. Tot dierenrechtenorganisatie Gaia undercoverbeelden verspreidde van de erbarmelijke omstandigheden waarin de kippen zouden zijn gekweekt. Het verhaal haalde dagenlang de nationale media.

Moet elke productielocatie beschikken over een getrainde woordvoerder?

Maart 2022

De meeste voedingsbedrijven hebben geen communicatiespecialist in huis. Bij een crisissituatie zal het meestal de bedrijfsleider zijn die zich ontfermt over een interview. Is dit wel de juiste persoon? Wat als je verschillende productielocaties hebt? Moet er dan iemand per locatie de pers te woord kunnen staan? Wat als de pers aan de poort staat: stuur je ze weg of laat je ze binnen? 

Welke stappen kan je zetten bij de eerste tekenen van een potentiële crisis?

Februari 2022

Het FAVV neemt een staal van een merkproduct en laat het analyseren in een laboratorium. Dit laboratorium stelt een overschrijding van een norm vast. Wat nu? Welke acties kan je ondernemen? Kan je de kans op het ontstaan van een crisis verkleinen of de crisis zelfs vermijden?

When shit hits the fan..

Januari 2022

Je bent opgeroepen om een crisis te managen. Je haast jou naar de crisiszaal samen met de andere leden van het crisisteam. De departementsverantwoordelijke is al begonnen met de feiten uit de doeken te doen. Helaas staat de telefoon niet stil… stromen er mails binnen… praten mensen door elkaar… en is het een komen & gaan. Chaos en stress nemen toe.
Wat als wij jou zouden verklappen dat een goede voorbereiding de redder in nood kan zijn in deze situatie? Goed opgeleide mensen en een crisismanual brengen structuur en overzicht. Elk lid van het crisisteam weet wat te doen en kan een checklist volgen waardoor de kalmte bewaard blijft. Zo kan ook de communicatieverantwoordelijke terugvallen op uitgewerkte templates die als bijlage aan de crisismanual zitten.
Is dit too good to be true? Of is er nog wat werk aan die crisismanual?

Crisiscommunicatie: in praktijk is er zelden een plan.

December 2021

Tijdens de simulatie-oefeningen merken we vaak dat er geen crisiscommunicatietoolkit noch een getrainde woordvoerder aanwezig is in het bedrijf. Crisiscommunicatie is de hete aardappel die doorgespeeld wordt aan de marketing/salesverantwoordelijke. Gebrek aan kennis, ervaring en opleiding zorgen ervoor dat dit een heikel punt wordt tijdens een crisis.  
Hoe kan je hier toch op inzetten?

 

Wanneer een consument jouw uitleg lekt tegen de pers.

November 2021

Een consument vindt een eigenaardig en redelijk groot vreemd voorwerp terug in een product. Hij neemt hierop contact met de consumentendienst. Het bedrijf neemt de klacht serieus en onderzoekt de zaak. Intussen verschijnt het verhaal ook in de pers. Men stelt zich de vraag hoe dit grote vreemde voorwerp in het product kon geraken.

 

Cyber Security Awareness month. Think Before U Click!

Oktober 2021

Cyberveiligheid is een grote bezorgdheid van vele bedrijven. De nood om zich te wapenen wordt steeds groter. Hoe bescherm je jouw bedrijf tegen een cyberaanval? Moet je het losgeld betalen of niet?

De nachtmerrie van elke bedrijfsleider…

September 2021

Hoe veerkrachtig is jouw bedrijf bij een ernstig arbeidsongeval?

Bij een fataal arbeidsongeval kun je maar hopen dat jouw bedrijf beschikt over een crisismanagementcultuur. Ten eerste moeten er procedures zijn die voorschrijven hoe er moet gereageerd worden. Ten tweede moeten de operatoren goed inoefenen hoe ze moeten reageren. Ten derde moet dit snel intern geëscaleerd worden tot bij het crisismanagementteam. Zo niet, kan de reputatie van jouw bedrijf een serieuze deuk krijgen zoals in onderstaande case.

Hoe reageren jouw medewerkers op onbekenden op het bedrijfsterrein?

Juni 2021

Meet jouw Food Defense cultuur met een intrusietest
 
Veilige producten op de markt brengen is een prioriteit in de voedingsindustrie. Hoewel het opzettelijk besmetten van voedingsmiddelen soms gebeurt, is dit (gelukkig) geen vaak voorkomend fenomeen. Niettemin vraagt dit wel de nodige aandacht. Enerzijds kan de impact (op vlak van reputatie, volksgezondheid en financiële schade) vernietigend zijn voor een bedrijf. Anderzijds worden door klanten en certificeringsinstanties eisen opgelegd op vlak van Food Defense waar je als voedingsbedrijf moet aan voldoen.
Hoe verhoog je nu de Food Defense cultuur in jouw bedrijf?

Jouw productieomgeving te grabbel voor cybercriminelen?

Mei 2021

Omarm industrie 4.0 op een cyberveilige manier

Heb jij een IT & OT cyberbeleid? Proficiat! Dan behoor je bij de lucky few: slechts 34% van de Belgische industriële maakbedrijven zet hierop in.
Waarom inzetten op een OT-beleid?
 
Februari 2021, het besturingssysteem van een waterzuiveringsinstallatie in Florida (USA) wordt gehackt. De hackers slaagden erin het water chemisch te manipuleren. Het gehalte van natriumhydroxide in het water werd honderdmaal verhoogd. De hacker vergiftigde zo de watervoorraad van de volledige stad. Gelukkig kon het waterzuiveringsbedrijf de manipulatie meteen opsporen en ongedaan maken.
 
Hoe bescherm je jouw productiesystemen tegen ongewilde (digitale) manipulatie?

Bompakketten exploderen bij food en retail in Duitsland

April 2021

Securitymaatregelen en awareness maken een Food Defense cultuur
 
Het is goed dat er in onze voedingsbedrijven een toenemende aandacht is voor het concept Food Defense. Het doel hiervan is producten, mensen en infrastructuur beter te beschermen tegen opzettelijke daden. Voorkomen is in elk geval beter dan genezen. Soms helpt de actualiteit ook een handje om security in de voedingsindustrie hoger op de agenda te plaatsen…

Consumentendienst vs. kwaliteitsdienst

Maart 2021

De consument is de cruciale eindschakel in de voedingsketen. Hij koopt jouw producten en consumeert ze. Af en toe gebeurt het dat consumenten een klacht hebben over een product. In de meeste gevallen is er niets ernstig en kan deze klacht snel en vlot worden afgehandeld. Maar soms is er meer aandacht nodig.

We hebben recent een aantal kritieke en eigenaardige cases gezien, waarbij die extra aandacht meer dan nodig bleek...

Hoe goed is jouw crisisteam voorbereid?

Februari 2021

De vraag is niet ‘of’ maar ‘wanneer’ jouw bedrijf geconfronteerd zal worden met een crisis. De realiteit toont ons dat elk voedingsbedrijf -vroeg of laat- aan een crisis het hoofd moet bieden. Op dat moment is het cruciaal om te beschikken over procedures, een getraind Crisis Management Team en communicatietools. Het geheim van succesvol crisismanagement schuilt voornamelijk in de voorbereiding ervan. Hoe kunnen wij jou hierbij helpen?

Hoe bereikbaar is jouw bedrijf?

Januari 2021

De missie van elk voedingsbedrijf is om kwalitatieve en smaakvolle producten in de markt te zetten. In de overgrote meerderheid van de gevallen is dat ook zo. Nulrisico bestaat echter niet. Hierdoor is het altijd mogelijk dat een consument een klacht heeft over jouw product. Hoe zorg je ervoor dat de consument de weg vindt naar jouw consumentendienst? Hoe ga je het beste om met zo’n klacht?

Crisismanagement in tijden van Covid-19

November 2020

Het ziet ernaar uit dat de maatregelen op het vlak van vergaderen en telewerken nog wel even blijven, met alle gevolgen van dien voor elk crisismanagementteam. Er is altijd wel iemand die in quarantaine moet blijven en dus vanop afstand deelneemt aan de crisismeeting. Hoe zorg je ervoor dat je niet inboet aan efficiëntie door het digitale kluwen?

Thuiswerken: 7 vette maanden voor cybercriminelen

September 2020

Sinds de quarantainemaatregelen is het aantal cyberaanvallen toegenomen. Helaas betekent telewerk vaak dat je als bedrijf makkelijker slachtoffer kan worden van cybercriminelen. Met de juiste preventieve maatregelen kan je je wapenen.

Reputatiemanagement in tijden van online buzz en fake news

Maart 2020

Voordat klanten met jouw bedrijf in zee gaan, zoeken ze jullie eerst online op. Ze bekijken niet alleen hoe jullie zich positioneren via jullie website maar ook wat er over jullie geschreven wordtActualiteit en consumententrends beïnvloeden de reputatie van jouw bedrijf. Hoe ga je hiermee om en hoe speel je hierop in?

Crisismanagement hoort in het DNA van jouw bedrijf

Februari 2020

Een nieuwe medewerker… een fijn vooruitzicht, maar tevens een leerproces: rondleiden, materiaal overhandigen, onderdompelen in de eigen bedrijfscultuur…. Hij/zij moet het reilen en zeilen van het bedrijf op alle domeinen ontdekken, ook crisismanagement hoort daarbij (cyber security, sociale media, pers, food defense). Hoe pak je dit aspect mee?

Wanneer de crisis zich ook in het buitenland afspeelt…

Januari 2020

De grote meerderheid van de leden van Food Security exporteert producten naar het buitenland. Enkelen beschikken over eigen personeel gevestigd in het buitenland (sales office, opslagplaats, etc.). Anderen hebben zelfs productiesites in het buitenland. In tijden van crisis is het belangrijk om ook op deze medewerkers beroep te kunnen doen.

Sociale media: een veiligheidsrisico?

December 2019

Weet je wat er allemaal op sociale media te vinden is over jouw bedrijf en jouw medewerkers? Gevoelige consumentenklacht (inclusief een teruggevonden vreemd voorwerp), foto’s van jouw productielijninformatie over bepaalde systemen… en toegang tot privépagina’s van jouw management met details wanneer ze op reis zijn, waar ze wonen, etc. Dit maakt het natuurlijk heel gemakkelijk voor (cyber)criminelen om hiermee aan de slag te gaan. Jouw werknemers, jouw (inactieve) bedrijfspagina en alle onofficiële bedrijfspagina’s zijn een veiligheidsrisico en hebben een negatieve invloed op jouw reputatie.

Wat kan je hieraan doen? 

 

De consument als fraudeur?

November 2019

Hoewel jouw bedrijf streeft naar 100% kwaliteit, zijn er soms producten die niet volledig voldoen. Alle bedrijven streven ook naar tevreden consumenten. De kers op de taart is uiteraard positieve reacties van consumenten. Toch is negatieve feedback minstens even belangrijk: met een klacht krijg je als bedrijf een kans om het goed te maken én er mogelijks lessen uit te trekken voor de toekomst. Hoe pak je een consumentenklacht anno 2019 aan?

“Klik hier en win een etentje twv €100!” Trap jij erin?

Oktober 2019

Helaas zijn cybercriminelen tegenwoordig veel gesofisticeerder. Het zijn niet langer de overduidelijke phishing e-mails, die vol fouten staan of over een erfenis gaan. Cybercriminelen nemen nu soms maanden de tijd om zich voor te bereiden. Ze observeren het mailverkeer, wachten hun moment af – wanneer iemand bijvoorbeeld ziek/met verlof is – en halen meteen een grote buit binnen. Hoe wapen je jouw bedrijf hiertegen?

De woordvoerder voor de leeuwen

September 2019

Kan je in tijden van crisis de pers dusdanig te woord staan dat je het vertrouwen van je klanten blijft behouden? Een paar jaar geleden werden een aantal kinderen ziek na het drinken van een drankje op hun kampplaats. De aangewezen schuldige? De fabrikant. De media sprong uiteraard op het verhaal en pakte uit met een kind dat ziek in het ziekenhuis lag. Hoe heeft het bedrijf, dat waarschijnlijk nog nooit iets van deze aard of omvang had meegemaakt, de pers te woord gestaan?

Leeft Food Defense écht in jouw bedrijf?

Juni 2019

Zou je jouw voordeur durven openlaten als je gaat werken of aan onbekenden de sleutels van jouw huis toevertrouwen? “Neen”. Diezelfde lijn is door te trekken op vlak van beveiliging van jouw bedrijf. Enerzijds zorg je ervoor dat er fysieke beveiliging aanwezig is (badgesysteem, omheining, camerabewaking). Anderzijds investeer je in een menselijke beveiliging door jouw medewerkers te trainen (SCAN-methode, procedures volgen, …). Deze maatregelen creëren een veiligheidscultuur die nodig is in het kader van Food Defense. Veel van onze voedingsbedrijven zijn goed op weg, toch duikt er soms een verhaal op…

Food Fraud: when it’s too good to be true..

Mei 2019

Het paardenvleesschandaal was de grote “eyeopener” rond voedselfraude in Europa. Vanuit de Europese Unie zijn toen beslissingen genomen om dit harder aan te pakken. Toch volgden nog de Fipronil-eieren en een nieuw vleesschandaal (in België). Hoogstwaarschijnlijk zullen er nog gevallen volgen…

Producttampering met naalden veroorzaakt ravage in miljoenensector

April 2019

September 2018/ Het was wereldnieuws, overal in Australië werden naalden teruggevonden in aardbeien. Naarmate de jacht op de dader vorderde, begon men niet alleen in aardbeien maar ook in bananen en appels naalden terug te vinden. Copycats maakten de situatie nog complexer. De regering loofde een beloning uit van 100.000 dollar voor een tip over de dader en dreigde met een maximum gevangenisstraf van 15 jaar. Het ging van kwaad naar erger: tonnen fruit werden gedumpt, Nieuw-Zeeland weigerde nog fruit te importeren van Australië. De case is een voorbeeld van hoe gebrekkige crisiscommunicatie een impact kan hebben op een volledige sector…

Hoe geblokkeerd product toch in de markt werd gezet…

Maart 2019

Een klacht over een vreemd voorwerp komt toe op de kwaliteitsdienst. Na onderzoek stelt de dienst vast dat het product in kwestie zich niet op de markt mocht bevinden. Het product werd namelijk vier maanden eerder geblokkeerd wegens mogelijke aanwezigheid van vreemde voorwerpen…

Een hete aardappel? Geef hem door aan de geknipte persoon!

Februari 2019

Denk jij er ook zo over? Neem dan op zijn minst de tijd om dit leerpunt door te sturen naar personen waarvan je denkt dat zij er wel mee bezig moéten zijn: IT-afdeling of topmanagement. Uit onderzoek bij de Belgische ondernemingen blijkt dat een cyberaanval in de top drie staat van de criminele fenomenen waarvan bedrijven denken slachtoffer te zullen worden in het komende jaar.

BRC FOOD 8: Maak van jouw medewerkers de sterkste schakel in jouw bedrijf.

Januari 2019

Een nieuw jaar, een nieuwe versie van BRC. In deze versie wordt de aandacht gevestigd op cultuur, bewustmaking en betrokkenheid. Hier spelen wij als Food Security al jarenlang op in door het uitrollen van een positieve crisismanagementcultuur binnen jouw bedrijf.

You will be hacked and you know it!

December 2018 

Iedereen laat zich wel eens vangen aan een phishing e-mail. Criminelen worden steeds beter in social engineering: ze gebruiken informatie die te vinden is op het internet (website, LinkedIn, Facebook) om jou een geloofwaardig verhaal op de mouw te spelden. Eenmaal overtuigd, klik je of schrijf je over. Uit een onderzoek van PwC blijkt dat 53 % van de Belgische bedrijven vorig jaar te maken kreeg met cybercriminaliteit… 

Van identiteitsmisbruik naar wereldwijde criminaliteit

November 2018

Een voedingsbedrijf krijgt brieven met productstalen geretourneerd die ze niet had verzonden. De enveloppes en de brief zijn nagemaakt volgens de look & feel van het bedrijf. De geadresseerden bevinden zich in de hele wereld. Gaat het om fraude? Wat nu? Het overkwam één van onze leden

Is jouw crisisteam klaar? Doe de test en organiseer met ons een simulatieoefening!

Oktober 2018

Een voedingsbedrijf moest, in het kader van de Fipronilcrisis, heel wat acties uitvoeren. Achteraf kregen wij te horen dat het bedrijf hier zeer goed mee had kunnen omgaan dankzij de voorafgaande simulatieoefening die we bij hen georganiseerd hadden.

Heeft jouw personeelsverantwoordelijke een zesde zintuig?

September 2018

i-Force* voerde een pre-employment screening (PES) uit bij de aanwerving van een productiemedewerker voor een voedingsbedrijf. Enerzijds had de kandidaat in de online vragenlijst aangegeven geen arbeidsconflicten te hebben gehad. Anderzijds viel het op, na analyse van zijn CV, dat zijn arbeidsverleden uit korte dienstverbanden bestond en het over een aantal perioden onduidelijk was wat hij precies uitgevoerd had.

Food Safety: alweer een kwestie van cultuur

Juni 2018

Een voedingsbedrijf dat ovenverse producten produceert, krijgt een product teruggestuurd door een klant omdat er een metalen voorwerp in zit. De klant in kwestie heeft de situatie tijdig opgemerkt en kon erger voorkomen. Maar hoe kwam dit voorwerp terecht in een product waar metaaldetectie op de lijn staat? Zou het om sabotage gaan?

Wat nu? Het overkwam één van onze leden.

Afgekeurde producten te koop op Facebook

Mei 2018

Een voedingsbedrijf merkt dat hun producten via Facebook worden verkocht waarvan de meeste zonder etiket en met de melding “productiefout”. Het zou gaan om een beperkte hoeveelheid die tijdens productie werd afgekeurd… Wat nu? Het overkwam één van onze leden.

Google never forgets...

April 2018

Food Security was aanwezig op de ‘International crisis communications conference’ in Berlijn. Een van de eyeopeners was een workshop die aantoonde dat Google jouw crisis niet of moeilijk vergeet…

Identiteits- en financiële fraude blijven slachtoffers maken!

Maart 2018

Een bestaande retailer meldt via mail klant te willen worden. Een aantal checks worden uitgevoerd en het lijkt te kloppen. Een eerste bestelling wordt geplaatst en geleverd, maar de betaling blijft uit… Wat nu? Het overkwam meerdere van onze leden...

Social everywhere? Goede afspraken maken goede werkomstandigheden

Februari 2018

Van snaps, over een whatsappje tot een foto toevoegen aan jouw instaverhaal… Er zijn tegenwoordig veel mogelijkheden om jouw leven met de wereld te delen. De toekomst ziet er op vlak van sociale media niet bepaald saai uit, zeker indien er geen regels worden opgesteld … Verschillende van onze leden werden al geconfronteerd met ongepast gebruik van sociale media op de werkvloer.

Niet-conform staal, de vrees van elk voedingsbedrijf

Januari 2018

Het FAVV staat voor de deur om enkele stalen te nemen. Een paar weken later vallen de analyseresultaten in de bus: een vloeistof die in contact komt met de producten is niet-conform… Wat nu? Het overkwam één van onze leden.

Food Defense: van papier naar praktijk!

December 2017

Onlangs stapte een journalist de grootste wapenopslagplaats van België binnen. Enerzijds werd hij niet geregistreerd, anderzijds vroeg niemand wie hij was of wat hij daar deed. Kortom, niet alleen de fysieke beveiliging liet te wensen over, maar ook de alertheid van het personeel.

Iedereen thuis met de feestdagen!

November 2017

De kerstperiode nadert alweer met rasse schreden. Doordat dit een periode is waarin veel mensen met verlof gaan, zou dit niet de jaarlijkse zwakke schakel mogen zijn bij het opvolgen van incidenten…

Hoe kwetsbaar is jouw bedrijf op cybervlak?

Oktober 2017

In Europa is België de slechte leerling in de klas: maar liefst 9% van de Belgen werd reeds financieel het slachtoffer van een hacker. Hierdoor lanceerde de overheid gedurende de maand oktober een sensibiliseringscampagne rond cyberveiligheid.

Recall wegens vreemd voorwerp: een stijgende trend

September 2017

Een analyse van de RASFF rapporten (Rapid Alert System for Food and Feed) toont aan dat notificaties wegens vreemde voorwerpen sinds 2014 weer in stijgende lijn liggen (stijging van 22% tussen 2015 en 2016).

Hoe omgaan met (loze?) dreigementen van een werknemer in het kader van voedselveiligheid?

Juni 2017

Stel je voor: meerdere werknemers komen jou melden dat een collega gedreigd heeft ‘iets’ in de producten te doen.. Wat doe je?
Het overkwam reeds meerdere voedingsbedrijven.

Herkennen jouw werknemers een phishing-mail?

Mei 2017

In mei werd er een grootschalige besmetting met WannaCry ransomware in enkele grote Spaanse bedrijven vastgesteld. Van hieruit kon de ransomware 150 landen bereiken en maar liefst 48 Engelse gezondheidsorganisaties treffen. Dit is slechts een voorproefje van wat de cybercriminelen in hun mars hebben en een voorbode van wat de toekomst ons brengt…

Hoe een ‘Social Media Policy’ imagoschade had kunnen voorkomen…

April 2017

Hoe vermijd je dat een commercieel geschil wordt uitgevochten op de officiële Facebookpagina van jouw merk? Het overkwam een van onze leden… 

Oplichting in al zijn facetten

Maart 2017

In 2015 hebben we jullie al gewaarschuwd, vandaag de dag is financiële fraude steeds beter georganiseerd maar ook steeds moeilijker op te sporen. Verschillende van onze leden maakten het mee…

 

Een anonieme melding bij een autoriteit over de voedselveiligheid

Februari 2017

Wat doe je dan wanneer iemand – via een autoriteit – de reputatie van jouw bedrijf wil schaden door een anonieme klacht in te dienen? Het overkwam reeds meerdere van onze leden…

 

Een consument dreigt: “Ik zet de foto’s op het internet!”

Januari 2017

 

Wat doe je wanneer een consumentenklacht zich omzet in chantage? Het overkwam één van onze leden ...

 

Een tegenanalyse of niet?

December 2016

Stelt u zich voor dat u een brief van een labo zou ontvangen waarin uw product de stempel ‘niet conform’ krijgt doordat bepaalde normen overschreden worden.

Jouw bedrijfsnaam als krantenkop

November 2016

Het is weekend, net voor een feestdag en een vakantieperiode. Bij een van jouw werknemers speelt zich een persoonlijk drama af ...

Dierenrechten activisten voor de deur?

Oktober 2016

Recent werd er via Facebook een oproep gelanceerd door een dierenrechtenorganisatie om een protestactie te houden bij een bedrijf actief in de pluimveesector.

Staat de kapitein aan het roer?

September 2016

Dinsdag, 9 uur, een kwaliteitsverantwoordelijke ontvangt een derde klacht op hetzelfde lot. Al is de oorzaak nog onduidelijk, het probleem kan men niet negeren.

De consument eet uw producten ook tijdens de vakantie…

Juni 2016

Het recente verleden heeft ons nogmaals aangetoond dat het beheer van de sociale media nooit gedaan is! Zo hebben we ondermeer klachten gezien – waaronder ernstige en gefundeerde - op de Facebook pagina’s van verschillende merken! Wil de consument « een  buzz veroorzaken » of is dit het voorkeurskanaal voor communicatie anno 2016 ? Wij denken een beetje van beide !

Diversiteit op de werkvloer: een uitdaging van formaat

Mei 2016

Alle mensen verschillen en dat is maar goed ook. Maar soms geven die verschillen aanleiding tot incidenten op en naast de productielijn...

 

Food Defense: Een aantal van onze leden durfde al de “reality check” aan!

April 2016

Via Food Security lieten deze bedrijven een belangrijk aspect van hun Food Defense plan testen: hoe “aware” zijn onze medewerkers richting ongewenste “bezoekers”?

 

En plots vindt de consument van alles en nog wat terug in zijn voeding…

Maart 2016

Gebeurtenissen bij collega-voedingsbedrijven kunnen een impact hebben op jouw bedrijf.

Koerier parkeert op gehandicaptenplaats om broodje te kopen

Februari 2016

Of staat jouw bedrijfsnaam binnenkort in deze krantenkop?

Waarom het ene crisis management team beter scoort dan het andere?

Januari 2016

Bij het beheren van een crisis (reëel of gesimuleerd) zien we heel duidelijk verschillen tussen teams...

Food Fraud: Assessment Tool available (info flash)

Januari 2016

Het paardenvleesschandaal zit nog vers in het geheugen van de meesten. De ontdekking en de omvang van deze voedselfraude hebben alle acteurs van de keten in beweging gebracht. Certificeringsinstanties vragen ernaar. Hoe ver staat u op vlak van het opsporen van voedselfraude?

Pre-employment en in-employment screening: onnodige paranoia of noodzakelijk kwaad?

December 2015

We zijn het er inmiddels wel over eens dat pre-employment screening vandaag geen onnodige paranoia is, zelfs in-employment niet. 

“Security” in onze voedingsbedrijven: doen we op dat vlak voldoende als bedrijf ?

November 2015

De actualiteit is niemand ontgaan en de maatregelen die in ons land zijn genomen, hebben ook op heel wat bedrijven een impact.

Incident Culture… The Missing Link?

Oktober 2015

Food Security bestaat intussen al bijna 30 jaar. In al die jaren hebben we heel wat gezien. Regelmatig trekt eenzelfde bevinding onze aandacht. De menselijke factor speelt bij incident- en crisismanagement een doorslaggevende rol.

Hoe organisatorische chaos te vermijden tijdens de crisis vergadering … !

September 2015

Een crisis vergadering is een noodzakelijk kwaad, dat zal eenieder met ervaring dienaangaande beamen. Stress, tijdsgebrek, impact van beslissingen zijn onder meer een aantal elementen die een dergelijke situatie complex maken.

Valse documenten, steeds nieuwe methodes!

Augustus 2015

Fraudeurs zitten niet stil en laten hun creativiteit op u los. We hebben u al meermaals gewezen op de gevaren van valse facturen en oplichtingen waarvan diverse Belgische bedrijven, waaronder voedingsbedrijven, slachtoffer werden.

Halal certificering, het amalgaam te mijden! (info flash)

Augustus 2015

De actualiteit toont ons nogmaals dat een amalgaam snel ontstaat en snel in omvang kan toenemen, en zeker in de komkommertijd waarin we momenteel zitten (parlementair reces, vakanties…). Wij doelen hier meer specifiek op de "buzz" die ontstond rond de halal certificering van de Luikse perensiroop producent.

Mystery Call : to do or not to do ?

Juli 2015

Er zijn voor- en tegenstanders van mystery calls.
Sommigen zien het als een controle-instrument, anderen, zoals wij, zien er een pedagogisch instrument in.

De wet van Murphy

Juni 2015

De nakende vakantieperiode staat synoniem met minder aanwezigen, interim personeel, vakantiejobs, back-ups enzovoort. Al deze elementen kunnen de cocktail vormen die een beheersbaar incident tot een crisis doet escaleren.

Hij heeft het gedaan…

Mei 2015

Uw consumentendienst ontvangt een zeer ernstige klacht per mail. Deze klacht betreft een vreemd voorwerp waardoor betrokkene bijna stikt ! Het product wordt echter niet door uw bedrijf gemaakt, maar door een derde met merklicentie...

Vluchtelingen via vrachtwagen op de site

April 2015

De medewerkers van een van onze leden (in België) stonden onlangs oog in oog met een zestal vluchtelingen, die als verstekelingen in een verzegelde koeloplegger op het bedrijfsterrein aankwamen.

Commentaren op sociale media beheren

Maart 2015

Steeds vaker gebruiken consumenten de sociale media om goede maar ook minder goede ervaringen met producten of dienstverlening aan hun omgeving kenbaar te maken.

Oplichting, the NeverEnding Story… (info flash)

Maart 2015

(Zeer) recente voorvallen herinneren er ons aan dat het belangrijk is waakzaam te zijn bij commerciële contacten om geen slachtoffer te worden van goed georganiseerde fraudepraktijken!

"Ceci n’est pas une… plainte standard"

Februari 2015

Uw consumentendienst ontvangt een klacht per mail. De klacht betreft een vreemd voorwerp in het product. Na een snelle lectuur van de klacht, categoriseert de consumentendienst dit als een standaardklacht...

Een bezoekje van de autoriteiten

Januari 2015

Een van onze leden kreeg onlangs op een productiesite het bezoek van de arbeidsinspectie. In se, niets om zich zorgen over te maken. Doch,… 

Aquisitiefraude ?!

December 2014

Een dringende bestelling van een standaardproduct door een prospect, een nieuwe klant, een nieuwe contactpersoon en de door u voorgestelde prijs wordt niet onderhandeld… De “deal” van het jaar, denkt u. Jammer!

Voorbereiding op de crisis: handige tools

November 2014

Over het belang van een goed uitgewerkte crisismanual hebben we het al regelmatig gehad. Maar naast deze “handleiding voor de crisis” bestaan er nog andere tools die je best op voorhand eens bekijkt en verder uitwerkt.

Bespaar tijd en werk tijdens de crisis!

Brand met slachtoffers? Ieder “zijn” taken!

Oktober 2014

Bij incidenten zoals brand, ongevallen ed. worden de interventieplannen geactiveerd en indien de ernst het noodzaakt ook het crisisteam. Dat crisisteam heeft dan als rol de secundaire gevolgen van de situatie managen (communicatie met de pers, heropstart van de activiteiten, contacten met klanten…) en zich verzekeren dat de dringende acties van het interventieplan uitgevoerd worden (brand, slachtoffers,…).

Elektriciteitsschaarste

September 2014

Zoals bekend zal deze winter mogelijks door Elia worden overgegaan tot het ‘stroomafschakelingsplan’ teneinde op een gecontroleerde wijze om te gaan met een mogelijks stroomtekort.

Oplichting (info flash)

September 2014

Staat u op het punt een uitzonderlijke deal te sluiten? Lees eerst dit!
 
Recente voorvallen bij onze leden herinneren er ons jammer genoeg aan dat het belangrijk is om waakzaam te zijn bij commerciële contacten om geen slachtoffer te worden van goed georganiseerde fraudepraktijken.

Onderhoud van de productielijn

Augustus 2014

Regelmatig worden lijnen stilgelegd om een aantal machines te onderwerpen aan een ‘groot onderhoud’. Controle van stukken, vervangen van anderen: alles wordt binnenstebuiten gekeerd door eigen personeel of door externe onderaannemers.

De stilte voor de storm

Juli 2014

De wereldbeker is voorbij. Ook de Ronde blijft niet duren. Tenzij de regeringsonderhandelingen dagelijks voor nieuwtjes zullen zorgen, treden we binnen in de 'komkommertijd', een periode waarin weinig nieuws te verwachten valt.

« I’m currently out of office... please contact me later! »

Juni 2014

De zomervakantie staat voor de deur en de meerderheid onder jullie heeft zijn vakantie al gepland en voor die tijd een backup aangewezen. Misschien heb je zelfs al je ‘out of office’ voorbereid.
 
En dan breekt de crisis uit!

De crisismanual: werkinstrument of dode letter?

Mei 2014

De noodzaak van het hebben van een crisismanual staat in de bedrijven die bij Food Security zijn aangesloten intussen vast. Echter...

Beheer van de dialoog met een ontevreden consument

April 2014

Een consument neemt met u contact op om te melden dat hij een vreemd voorwerp heeft teruggevonden in één van uw producten. De dienst stuurt een bedankbrief... en U ontvangt een antwoord van de consument maar die is heel ontevreden!

Een gemiste klacht... Een gemiste kans!

Februari 2014

Een consument ontdekt een anomalie in een product. Aan de receptie willen ze de consument onmiddellijk doorverbinden met een kwaliteitsverantwoordelijke. Tijdens het doorschakelen loopt er iets mis, waardoor de lijn verbroken wordt...

Hoe zich voorbereiden op het aspect Food Defense van een audit?

Maart 2014

Verscheidene leden van Food Security hebben ons moeilijkheden gemeld rond certificeringsaudits voor Food Defense.